W minionych 10 latach Kancelaria nasza uczestniczyła w powołaniu i przekształceniu kilkudziesięciu spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne oraz niemieccy, czescy, francuscy i polscy przedsiębiorcy,

Współpracujemy z przedsiębiorcami niemieckimi , norweskimi, belgijskimi i czeskimi, którzy zajmują się energetyką, poszukiwaniem złóż ropy i gazu, budownictwem inżynieryjnym i wodnym, hutnictwem oraz dystrybucją urządzeń przemysłowych,

Przygotowaliśmy wiele opinii prawnych w sprawach podatkowych oraz skutecznie broniliśmy interesów podatników przed organami podatkowymi,

Prowadziliśmy mediacje w poważnych sprawach gospodarczych,

Przygotowaliśmy umowy handlowe, w tym umowy kooperacyjne dla gospodarczo powiązanych firm polskich i zagranicznych,

Prowadziliśmy sprawy sądowe o odzyskanie należności,

Prowadziliśmy sprawy spadkowe i sprawy dotyczące wpisów w księgach wieczystych,

Prowadziliśmy sprawy rozwodowe i rodzinne,

Od 7 lat obsługujemy firmy transportowe i spedycyjne.