Kancelaria nasza specjalizuje się w sprawach:

- umów handlowych i zamówień publicznych,

- prawa cywilnego i handlowego,

- dochodzenia należności i egzekucji,

- rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku),

- spadkowych i o dział spadku,

- prawa podatkowego, VAT,

- prawa własności przemysłowej,

- przewozowych – transport międzynarodowy CMR,

- obrotu nieruchomościami