Stale współpracujemy z Kancelariami Adwokackimi w Niemczech i Czechach:

- z Dr Jürgenem Herrmann'em - adwokatem i notariuszem w Berlinie,

- z Ju Dr Tomas'em Zajacem - adwokatem w Ostrawie,

- z Ju Dr Svatimir'em Milcoch - adwokatem w Ceskich Budejowicach,

   Kancelaria współpracuje z doświadczonymi konsultantami i audytorami z zakresu księgowości, finansów, udzielania kredytów

przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz banki zagraniczne, w tym z:

- Misters Audytor w Warszawie

- Power Capital Ltd w Londynie